Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

beatravelernotatourist
20:13

June 26 2017

beatravelernotatourist
20:25
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr
beatravelernotatourist
20:14
20:13
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafelicka felicka

June 25 2017

beatravelernotatourist
19:46
beatravelernotatourist
19:35
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viacorvax corvax

June 23 2017

beatravelernotatourist
21:51
4132 8444 500

June 21 2017

beatravelernotatourist
23:03
8398 f964 500
beatravelernotatourist
22:56
5559 05ea 500

June 19 2017

beatravelernotatourist
01:02
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacheersbaby cheersbaby
beatravelernotatourist
00:57
2848 28c4 500
Reposted fromfelicka felicka

June 14 2017

beatravelernotatourist
13:14
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki via12d3 12d3
beatravelernotatourist
06:17
9738 16bc
Reposted fromelvisero elvisero via12d3 12d3
beatravelernotatourist
06:13
4460 9a58 500
Damon Albarn in Bananaz

June 13 2017

beatravelernotatourist
22:53
Reposted fromdran dran via12d3 12d3
beatravelernotatourist
22:46
9860 de54
Reposted fromagatczi agatczi via12d3 12d3
beatravelernotatourist
22:44
0508 7ec3
beatravelernotatourist
22:44
3969 206e
Reposted fromqlemi qlemi via12d3 12d3
beatravelernotatourist
22:22
6231 6cc0
Reposted fromgundiefendi gundiefendi via12d3 12d3
beatravelernotatourist
21:53
4782 f034
Reposted fromsushy sushy via12d3 12d3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl