Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

beatravelernotatourist
09:31
0506 8c3a 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianami nami
beatravelernotatourist
09:30
4504 5731 500
Reposted fromnutt nutt viaslowianecznik slowianecznik
beatravelernotatourist
09:29
5260 9b83
Reposted fromretaliate retaliate viaslowianecznik slowianecznik
beatravelernotatourist
09:29
8487 83ea 500
Palo Alto (2014)

May 25 2018

beatravelernotatourist
17:32

May 24 2018

beatravelernotatourist
22:11
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaslowianecznik slowianecznik

May 23 2018

05:41
3892 e261 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaslowianecznik slowianecznik
beatravelernotatourist
05:32
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viadobby dobby
05:30
2948 d7d2
Reposted fromSkydelan Skydelan viadobby dobby

May 20 2018

beatravelernotatourist
21:34
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viadobby dobby
beatravelernotatourist
21:33
1530 1b6b 500
Reposted fromzielony-rower zielony-rower viadobby dobby
beatravelernotatourist
21:32
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadobby dobby

May 18 2018

beatravelernotatourist
05:57
1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viaslowianecznik slowianecznik

May 17 2018

beatravelernotatourist
05:29
5481 6fa3
Reposted frombendem bendem viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
05:28
0279 f0f5 500

Claude Monet

Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie

May 11 2018

beatravelernotatourist
23:54
2392 6dd0 500
Reposted fromverronique verronique viafreska freska
beatravelernotatourist
23:30
an easy light, the salty air, the soothing sound of the ocean

May 07 2018

beatravelernotatourist
17:30
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
17:29
6425 d15d 500
beatravelernotatourist
17:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl