Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

15:45
2543 47b6 500

sad-goddess:

the sky is so pretty

Reposted fromhawke hawke viakudlaty kudlaty
15:45
6172 2729 500

ghostlywatcher:

Opera Garnier. Paris, France.

Reposted fromhawke hawke viakudlaty kudlaty
beatravelernotatourist
15:39
7638 f936
Reposted fromsheismysin sheismysin viadobby dobby
beatravelernotatourist
15:36
7273 fa7c 500
"Ości" 13
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viadobby dobby
15:33
4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viafelicka felicka

October 11 2017

beatravelernotatourist
05:08
7935 aeae
what a year 
Reposted frompotpants420 potpants420 viafelicka felicka
05:03
4501 7263 500
Reposted fromgallifreyburning gallifreyburning viamhhm mhhm

October 05 2017

05:57
6441 ab85
Reposted fromdivi divi viamhhm mhhm

September 28 2017

20:06

September 27 2017

07:00
0804 a9ac

ferris-fields:

This makes me so happy and I don’t even know why.

beatravelernotatourist
06:57

September 26 2017

10:45
1136 0985 500
Reposted frombrumous brumous viaune-raconteuse une-raconteuse

September 20 2017

beatravelernotatourist
20:50
beatravelernotatourist
20:49
Jeśli nie przeszkadza Ci łóżko w 4 lub 6 osobowym pokoju w hostelu, to Tatamka jest ładna. Wtedy płaci się ok. 30zł/noc
beatravelernotatourist
20:45
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viakudlaty kudlaty

September 18 2017

beatravelernotatourist
13:44
beatravelernotatourist
13:42
7741 5486
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
beatravelernotatourist
13:36
1204 bdb1 500
Do widzenia, do jutra (1960)
Reposted fromdeszcz deszcz viaiblameyou iblameyou

September 17 2017

beatravelernotatourist
21:50
6309 75d6
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaatranta atranta
21:49
6679 306d 500

filipuns:

coffee and sunlight make things a little better for me ☕️☀️

Reposted fromunco unco viakudlaty kudlaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl