Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

beatravelernotatourist
22:15
7080 c58d
Reposted fromdeszcz deszcz viadobby dobby
beatravelernotatourist
13:06
5980 829b 500
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viaiblameyou iblameyou

February 21 2018

beatravelernotatourist
17:24
4885 fd59 500
Reposted fromwabnicu wabnicu viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
beatravelernotatourist
17:23

February 20 2018

beatravelernotatourist
20:37
8823 7336 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
beatravelernotatourist
08:17
Reposted fromgruetze gruetze vianami nami

February 18 2018

beatravelernotatourist
09:32
5376 e722 500

"Koty udały się Panu Bogu -
mawia czasem Wisława Szymborska.
Niekiedy dodaje: Tylko.
Niekiedy: Najbardziej."

[R. Krynicki, "Koty"]

Reposted fromMaryiczary Maryiczary

February 17 2018

beatravelernotatourist
22:23

February 16 2018

09:15
0049 33de 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaiwowad iwowad
09:14
beatravelernotatourist
09:09
Czemu to wszystko przygniata mnie najbardziej tu, w rodzinnych stronach, gdzie powinno być beztrosko?
— dobby
Reposted fromdobby dobby

February 15 2018

beatravelernotatourist
13:15
6666 cc83 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
beatravelernotatourist
13:14
- Życie z powieścią nie ma nic wspólnego - stwierdza ponuro Graboletta. - Ono się nie układa w jedną całość. Byłaś kiedyś inną Bożenką i będziesz innymi Bożenkami. Historie, które opowiadamy sobie przy winie, tak jak teraz, nie łączą się ze sobą ani nic z nich nie wynika. Życie jest bardziej jak zbiór opowiadań. Poszarpane, nieprzewidywalne. Uwierz mi, mojego czy twojego życia nikomu by się nie chciało czytać.
— Jakub Małecki "Ślady"
Reposted fromdreamadream dreamadream viazapominanie zapominanie

February 13 2018

beatravelernotatourist
10:06
6741 1e1a
beatravelernotatourist
10:03
4687 573d 500
09:54
3030 c878 500

M. Hłasko

09:08
7609 585b 500

February 12 2018

beatravelernotatourist
18:56
2903 c1dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazapominanie zapominanie
18:55

February 09 2018

beatravelernotatourist
21:37
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl