Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2017

beatravelernotatourist
10:31
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viawarkocz warkocz

July 04 2017

15:01
3758 a54a 500

lattefoam:

the holy trinity 

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka

July 03 2017

22:37
4814 1fae 500
beatravelernotatourist
22:30
3632 dbce 500
beatravelernotatourist
22:30
8105 63f5 500
beatravelernotatourist
12:57

July 01 2017

beatravelernotatourist
00:11

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"

June 29 2017

beatravelernotatourist
15:14
beatravelernotatourist
15:14
Frank Sinatra i Audrey Hepburn, 1956
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
beatravelernotatourist
15:12
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiniarnia winiarnia
15:12
5937 1e22

June 27 2017

beatravelernotatourist
20:13

June 26 2017

beatravelernotatourist
20:25
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastonerr stonerr
beatravelernotatourist
20:14
20:13
8838 e4a8
Reposted fromdrozdzi drozdzi viafelicka felicka

June 25 2017

beatravelernotatourist
19:46
beatravelernotatourist
19:35
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viacorvax corvax

June 23 2017

beatravelernotatourist
21:51
4132 8444 500

June 21 2017

beatravelernotatourist
23:03
8398 f964 500
beatravelernotatourist
22:56
5559 05ea 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl