Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2020

beatravelernotatourist
07:06
3446 4ab5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoxygenium oxygenium
07:05
7437 2a42 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51
beatravelernotatourist
07:00
5489 8464 500
Reposted frommoai moai viaoxygenium oxygenium
06:58
7327 cf6b 500
Reposted fromfloooo floooo viafelicka felicka

April 28 2020

beatravelernotatourist
18:22
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
beatravelernotatourist
18:18
4869 28bb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viashakeme shakeme

April 27 2020

beatravelernotatourist
13:12
12:26
5756 9405
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaoxygenium oxygenium
beatravelernotatourist
12:26
7834 c618 500
Reposted fromGIFer GIFer viaoxygenium oxygenium

April 24 2020

beatravelernotatourist
12:51
9334 1c95
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoxygenium oxygenium
beatravelernotatourist
12:50
6350 e618 500
beatravelernotatourist
12:48
3730 a165 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoxygenium oxygenium

April 23 2020

beatravelernotatourist
11:29
5757 4087
Reposted fromarwen arwen viacorvax corvax
beatravelernotatourist
11:29
0937 eabb 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorvax corvax
beatravelernotatourist
10:52
Reposted fromFlau Flau viaoxygenium oxygenium
beatravelernotatourist
10:51
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki viaoxygenium oxygenium
beatravelernotatourist
10:50
Reposted fromshakeme shakeme
10:49
5071 8ff3 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viacorvax corvax
10:49
5063 a1e3 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viafelicka felicka
beatravelernotatourist
10:44
3779 1531 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...